Täname südamest kõiki annetajaid, kelle abiga sai vitraaž paigaldatud.

Mähe kiriku vitraažakenApostel Paulus kirjutab: „Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu.“ 2.Korintlastele 9:11-12

Mähe kiriku vitraaži autor Dolores Hoffman kirjutab: „Mähe kiriku saalis altar puudub. Sümboolselt tähistab altari/altariakna kohta otsaseinas asuv pikk vitraažiga aken. Jeesuse Kristuse avatud kätega figuur on kompositsiooni keskmeks, asub kõrgel, saalist vaatajate jaoks sõna otseses mõttes taeva peal. Kristus ütleb vaatajatele: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ Matteuse 11:28.

Kompositsiooni alumine osa on lahendatud abstraktselt, mis (nagu iga abstraktne kunst) kutsub esile assotsiatsioonid; käesoleva töö rütmid on seostatud igapäevase eluga meie ümber, loodusega, küsimuste-vastustega, otsustustega, mida peame langetama. Need maised rütmid lähevad tasapisi üle taevasteks ja viivad vaimse sfäärini, Kristuseni. Püha Vaimu ligidalolekut sümboliseerib valge tuvi.

Töö on teostatud klassikalises tinavitraaži tehnikas, väikeste eraldiseisvate plokkidena, mis kinnitatakse puidust aknaraami külge klambritega.“

Oma silm pidi kuningas olema, nii et olete oodatud vitraaži vaatama tulema, jumalateenistused pühapäeviti kell 11.00

Olge hoitud ja õnnistatud!

Leia meid Facebook'ist!

Mähe kiriku taaspühitsemine