Meil on tulevikku ja lootust!

“Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan,ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi jatulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. Ja te otsite mindja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.” (Jr 29:11-13).

Armsad vennad ja õed Kristuses ning sõbrad!

Jeremija kirjutas selle kirja Paabelisse vangi viidud Iisraeli rahva liikmetele. Rahvas onviidud asumisele, kus keegi ei tahaks olla. Seal teenitakse teisi jumalaid, ümbritsevadvõõrad kombed ja maksab võõras kord. Seal ei ole pühakoda, kus jumalateenistuseletulla. Elu tundub mõttetu ja lootusetu. Paabelis tegutsevad valeprohvetid, kes ütlevad,et kohvreid ei ole vaja lahti pakkida. Jumal teeb kohe kõik selle olukorra olematuks janad lähevad kohe Jeruusalemma tagasi.

Jeremija aga kutsub rahvast tegutsema: “Ehitage kodasid ja elage neis, istutagerohuaedu ja sööge nende vilja. Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid! Võtke omapoegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid! Paljunegeseal, ärge vähenege! Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia,ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli! (Jr 29:5-7).

Märkamatult on möödunud 45 aastat pastori töös. Esmalt Lehtse Kogudus, siisTallinna Nõmme “Vabaduse” Baptistikogudus ning nüüd Tallinna Mähe Baptistikogudus.Töö oli ilma töötasuta, sest tarvis oli raha koguda uue kiriku ehituseks ja siisjuba Mähel endise palvela taastamiseks. Jumal on läbi kandnud, puudust ja nälga eiole pidanud tundma, sest Issand varustas mind selleks esmalt inseneri ametiga, siispõhitööga Eesti EKB Koguduste Liidu peasekretärina 13 aasta jooksul, Eesti KirikuteNõukogus täitevsekretärina 13 aasta jooksul ja nüüd 80. eluaastal on aeg töö üle andavend Madis Kivisillale alates 1. augustist 2024.a.

Tänan südamest kõiki abilisi nende pikkade aastate jooksul, eestpalvetajaid, annetajaid,toetajaid. Issand ise tasugu teile teie ustavuse eest töös Tema Viinamäel!

Armsad! Tulevikku ja lootust saab olema Pühakirja alusel ja minu pika teenimiseaja kogemusest lähtuvalt just siis, kui me kogu südamest pöördume abiallika, elavaJumala poole, palvetame Tema poole ja hüüame appi Tema nime, kes on lubanudkuulda palvetajate palveid.

Jumal andku õnnistatud tulevikku laste- ja noortetööks, Hea Sõnumi kuulutamiselning kogudusele tervikuna!Õnnistatud juulikuud!Tänulikult, eestpalvetes teile mõeldes ja rahusooviga

Ruudi Leinus                  Vanempastor

Leia meid Facebook'ist!