Vaade palvelale 31. juulil 2017Vaade palvelale 31. juulil 2017Mähe asum kujunes välja Mähe külast, mis omakorda sai alguse Mähe (Mehe) vabatalust. 1936. aastal kinkis tolleaegses Lepiku külas asunud Järve talu peremees Jaan Oja väikese liivakõrgendiku oma talu maast Betaania kogudusele uue palvemaja ehitamiseks. Ta andis ka suurima rahalise toetuse ning juhatas ehitustöid. 1939. aasta sügisel kauaoodatud palvemaja Mähel valmiski. Palvemajas avati ka pühapäevakool ning sellest majast sai ümbruskonna noorte seas populaarne kokkusaamiskoht.“ (http://maheselts.ee/sisu/ajalugu).

Palvela 31. juulil 2017Palvela 31. juulil 2017Pojengi tee 31 palvela valmis 1939. aastal ja avati 01.10.1939. 1940. aastal natsionaliseeriti kõik kultushooned, sh Mähe kirik. 1950. aastal võeti koguduselt palvela ära ja koguduseliikmed ühinesid Oleviste kogudusega. 2012. aastal tagastati Pojengi tee 31 palvela Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidule. 24.09.2013. aasta kinnistamisavalduse alusel on Pojengi tee 31, Tallinn kinnistu 1237 m2 omanik Eesti EKB Koguduste Liit (80196158); 11.12.2015 allkirjastati Eesti EKB Koguduste Liidu ja Tallinna Mähe Baptistikoguduse vahel hoonestusõiguse seadmise leping 99 aastaks, mille järgi Tallinna Mähe Baptistikogudus on kohustatud taastama ehitise pühakojana ning tagama ehitise ja selle päraldiste säilivuse ja ehitustehnilise korrashoiu.

Kõrvalhoone - pühapäevakooli ruumKõrvalhoone - pühapäevakooli ruum Suure saali sisevaade rõdu suunasSuure saali sisevaade rõdu suunas

Pojengi tee 31, Tallinn - Korterelamu palvelaks ümberehitamise ja abihoone laiendamise projekt. T1615. Katrin Oidjärve Arhitektuuribüroo OÜ. Ehitusluba väljastati 28.03.2017.
Kinnistu: Pojengi tee 31, Tallinn
Katastritunnus: 784022030475
Ehitisregistri kood: 101024082
Pindala: 1237 m2
Palvela brutopind: 230 m2
Abihoone brutopind: 45 m2
Parkimiskohtade arv: 9
Piirdeaed: kõrgus 1,4 m, pikkus 29,2 m.
Palvela: kõrgus 13 m, pikkus 17,1 m, laius 13 m, ehitisealune pind 149 m2.
Abihoone: kõrgus 3,8 m, pikkus 10,5 m, laius 4,3 m, ehitisealune pind 45 m2.
Kogu taastamise eelarveline maksumus - 244 000 eurot.

Apostel Paulus kirjutab: “Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. ” 2Kr 9:7

Annetus palvela taastamiseks on võimalik teha pangaülekandega, märksõna „Ehitus“. Saaja: Tallinna Mähe Baptistikogudus, konto nr: EE632200221016934729

Jätkuvalt on võimalik teha nimelisi annetusi:

  • suure saali põrandatööd,
  • rõdu,
  • rõdu trepp,
  • välistrepid,
  • pühapäevakooli ruum,
  • haljastus ja parkla.

Senised nimelised annetused:

  • suure saali aknad,
  • välisuksed,
  • väikese saali ja korteri aknad
  • valvesignalisatsioon ja piksekaitse.