Viime üheskoos lõpule Mähe kiriku taastamistööd

Mähe kiriku taastamise ja kõrvalhoone ehituse maksumus moodustas 30.09.2018 seisuga 315 600 eurot, mis osutus võimalikuks tänu paljudele annetajatele eelmisel aastal.
Taastamistööde lõpuleviimiseks on vajalik veel välja ehitada kirikusaali suitsueemalduse ventilatsioon kogumaksumusega 3 844 eurot, paigaldada kõrvalhoone küttesüsteem maksumusega 900 eurot ja teostusjooniste koostamine 1 300 eurot.

Palume võimaluse korral toetada  loetletud tööde lõpuleviimist ja oleme tänulikud iga toetuse eest.

„Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu.“ 2 Korintlastele 9:7.12

Tallinna Mähe Baptistikogudus, konto - EE632200221016934729, ehituse toetuseks

Tänulikkuse ja õnnistussoovidega Tallinna Mähe Baptistikoguduse nimel

Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!

Pilte mähe kogudusest