Issandas armastatud vennad ja õed, kallid sõbrad!

“Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20)

Usalda oma töödes Issandat! Veereta oma tööd Issanda peale, siis su kavatsused lähevad täide! „Palveta ja tööta!“ on olnud benediktiini munkade ja keskaegse Euroopa kultuuri moto. Olgem meiegi Jumala kaastöölised! Just see sünnitab tõelise kutsumuse ja tööarmastuse ning paneb meid Loojat kiitma. Ära kanna üksi oma elu koormat, vaid veereta oma tööd Issandale. Kui tunned ennast väsinuna, koormatuna või vaevatuna siis on Issanda tõotus just Sinule: „Tulge minu juurde kõik...“ (Mt 11:28).

Usalda Issandale oma teed! Inimesele tunduvad paljud asjad väga selged, kuid meie oleme mõjutatavad mitmetest meist mittesõltuvatest teguritest ja olukordadest. Meie planeerime ja kavandame ning paneme kirja oma soove, töid, tegemisi. Mis on ka õige ja vajalik, kuid ruumi tuleb jätta ka Jumala juhtimisele oma elus. Küsimus võib olla ainult selles, kas me lubame Jumalal juhtida ja mil määral laseme Tal ennast juhtida. “Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu.” (Õp 16:9)

Hea on astuda uude 2021. aastasse Õnnistegija poolt antud tõotusega, et Tema on iga päev meie juures.

Teie vend Kristuses,
vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!

Pilte mähe kogudusest