"Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad, ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda. Ja rahvahulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi: „Vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas.” Ent Jeesus vastas neile: „Kes on mu ema ja vennad?” Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber, ütles ta: „Ennäe, mu ema ja mu vennad! Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema."" Mk 3:31-35

Armsad vennad ja õed!
Jeesus Kristus on valinud kaksteist jüngrit ja pärast seda tuleb Ta kodu piirkonda. Uue seaduse Jumala rahvas pidi moodustama koduse ringi, kus Jumal on Isa ja kristlased üksteise vennad-õed. On maised perekonnad, kuhu kuuluvad ema, isa, lapsed: Aga Jeesus räägib tõelisest sugulusest, mille tunnuseks on suhe Jumalaga. Tuli ju Jeesus siia maailma Jumala Ainusündinud Pojana, et inimestel võiks olla igavene elu läbi Tema lunastustöö Kolgata ristil. Meid, mind ja sind, ei oleks olemas, kui meil poleks ema ja isa. See on inimeseks olemise üks pool. Siia lisab Issand veel olulisema momendi taevase perekonna olemuse kohta. „Sest, kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema.“ Niisiis me kuulume juba siin maa peal ülemaailm- sesse perekonda, nende hulka, kes teevad Jumala tahtmist. Jumala tahe iga inimese jaoks on see, et ta annaks oma elus Jumalale esikoha, võtaks oma südamesse vastu Jeesuse Kristuse, kes on tulnud maailma Päästjaks ja Õnnistegijaks, lepitamaks ini- mesi Jumalaga ja pakkuma inimestele selle läbi igavest elu.

Tehkem siis Jumala tahtmist oma eludes ja kasutagem seda eesõigust kuuluda Jumala laste suurde perekonda.

Õnnistatud juunikuud ja palvetes teile mõeldes

vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!