„Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõnad tarkuse ja õpetuse tundmaõppimiseks, mõistlike sõnade mõistmiseks, et võtta õpetust targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks, et anda kogenematuile oidu, noortele teadmisi ja otsustusvõimet - kes tark on, see kuuleb seda ja võtab veelgi enam õpetust; kes aru saab, see omandab oskuse õpetus- ja tähendamissõnade, tarkade meeste ütluste ja nende mõistatuste mõistmiseks. Issanda kartus on tunnetuse algus, meeletud põlgavad tarkust ja õpetust.“ Õpetussõnad 1:1-7

Armsad kaasteelised, koolilapsed, üliõpilased ja kõik õppijad!

Õnnistatud uut kooliaastat ja uute teadmiste omandamise sügise-talve-kevade perioodi!

Saalomonist on teada, et öösel unes ilmutab Issand ennast talle ja ütleb: „Palu, mida ma sulle peaksin andma!“ (1.Kn 3:5). Kuningas ei palu endale ei pikka iga, rikkust ega vaenlaste hingi, vaid sõnakuulelikku südant ja mõistust.

Saalomonile antaksegi tarkust kohtumõistmiseks ja valitsemiseks, templi ning kuningakoja ehitamiseks.

Õpetussõnade esimeses peatükis ta pöördubki oma kaasaegsete ning ka meie poole sooviga, et inimesed õpiksid tundma tarkust ja õpetust. Seda selleks, et targasti käituda, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks. Meie päevil oleks ka vaja Saalomoni õpetussõnu uuesti ja uuesti meelde tuletada. Saalomon ütleb, „kes tark on, see kuuleb seda ja võtab veelgi enam õpetust“ (s5)

Saalomon kutsub üles tarkust omandama. Alanud kooliaasta annab selleks hea võimaluse. Tarkuse omandamisel nimel tuleb tööd teha ja vaeva näha. Kuid Saalomon soovib veel, et me omandaksime lisaks koolitarkusele tarkust ka õigeks eluviisiks.

Armsad sõbrad! Olgem siis hoolikad õppijad nii maiste teadmiste omandamisel kui ka Issanda tundmaõppimisel.

Õnnistatud septembrikuud ja palvetes teile mõeldes

vanempastor


Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!