„Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu." Rooma 6:22

Armsad vennad ja õed, armsad sõbrad!
Oktoobrikuus tähistame lõikustänupüha. Kevadel külvas põllumees seemne mulda, et sügisel saaki koguda. Ka sel aastal kinkis Jumal nii päikest, tuult kui ka vihma ja saaki sai koguda. Kuigi pikem põuaaeg pisendas ka mõnes valdkonnas saaki. Meil on põhjust tänumeeles vaadata tagasi möödunule ja anda esmalt tänu Jumalale, kes on lasknud sellel kasvada, mida põllumees on mulda külvanud.

Apostel Paulus oma kirja tervituse osas pöördub Jeesuse Kristuse poolt kutsutute poole, et äratada kuulekust usule Tema nime auks kõikide rahvaste seas. Väljendit „pühad” kasutati alguses Jeruusalemma algkoguduse liikmete, hiljem kõigi koguduste kristlaste kohta. Niisiis ei moodusta „pühad” mingisugust eri seisust koguduses, vaid see on religioosne, mitte eetiline mõiste.

Rooma kirja seletuse autor Osvald Tärk kirjutab: „Vili on meie elu seaduspärane tulemus. Igal mõttel, sõnal ja teol on järelmõju. Tavaliselt inimene ei mõtle sellele. Mõeldakse oma mõte, öeldakse oma sõna ja tehakse oma tegu ning arvatakse, et sellega ongi lõpp. Kõik näib jälle endine. Tegelikult see nii ei ole. Oleme asetanud seemne mulda. Sõnad, mõtted ja teod hakkasid kasvama. Ühel päeval jõuab kätte lõikuse aeg. Ja sellest meie ei pääse. Lõikus on külvatud seeme uuendatud ja paljundatud kujul. Kõik me allume sellele loodusseadusele.
See on rõõmustav ja ka hirmuäratav. Rõõm on kuulda, et headusel on kasvav mõju. Külva headust, sõbralikkust ja tarkust, ning see paljuneb.”

Armsad sõbrad! Issand Jeesus Kristus on meid vabastanud oma Kolgata ohvrisurma kaudu patust. Meie oleme saanud uue seisuse, jumalalaste seisuse ja Taevariigi pärijate tõotuse osalisteks. Paulus ütleb, et me oleme saanud „teenriteks”. Olla teener tähendab olla kellegi teenistuses ja seda jäägitult. Antud juhul tähendab see siis olla Jumala teenistuses, olla Tema teenrid. See seab meie ette suure vastutuse, olla Jumala teenrid nendes ülesannetes, mida Tema meile usaldab.

Olla kuulutaja, eestpalvetaja, koguduses konkreetse töölõigu juht ja aktiivne eestvedaja ning teiste kaasahaaraja. Olla tunnistaja või jutlustaja, ansambli juht, solist, üldlaulude saatja, laekur, noortejuht jne.; täita ülesandeid Issanda koguduses, mida keegi teine ei oska või ei soovi täita jne.
Olgem ustavad ja sõnakuulelikud Jumala teenrid väikestes ja suurtes ülesannetes! Olgu meie vili õnnistuseks teistele ja pühitsuseks meile endile! Olgu see viljakandmise taotlus pidev ja jätkuv, et saavutada kord selle tulemus: Igavene elu!

 

Õnnistatud oktoobrikuud ja palvetes teile mõeldes


vanempastor Ruudi Leinus

 

Leia meid Facebook'ist!