”Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” Matteuse 18:19-20 

Armsad vennad ja õed, sõbrad!

Hakkabki lõppema see aasta, õigemini küll kirikuaasta.Isadepäev, surnutemälestuspüha ja käes ongi advendiaeg. Tark Saalomon jagab oma pojale õpetus- ja hoiatussõnu. „Kuule, mu poeg, oma isa õpetust. Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad, lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole ... Sest siis tuleb tarkus su südamesse ja tunnetus hakkab meeldima su hingele. Otsustusvõime valvab su üle, arukus kaitseb sind, päästes sind kurjalt teelt. Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud.“ Armsad isad ja vanaisad! Andku Issand meile tarkust õpetada oma lapsi Jumalakartuses ja suunata neid eluteele! Samas hoiatades neid varitsevate ohtude ja kiusatuste eest. Olgu Saalomon meile eeskujuks! Igaühel meist on armsaid, keda ikka ja jälle meenutame. Olgu need meie vanemad, vennad või õed, ususõbrad, lähedased. Nad on oma teekonna lõpetanud, palved palvetanud ja läinud usust nägemusse. Meile, kes elame veel siinpoolsuses, on veel antud aega teha tööd Issanda viinamäel, olles kuulekad Issanda sulased Tema suure misjonikäsu täitmisel! Meie võime veel palvetada, teha heategusid, aidata ligimesi, kuid kõige selle juures valmistudes kohtumiseks Jeesuse Kristusega ja oma armsatega juba seal teispoolsuses. Armsad! Võidelgem head usuvõitlemist ja pärigem aupärg! Kuu lõpus süütame juba esimese advendiküünla. Algab Kristuse sünnipäevaks valmistumise aeg. Advendiaeg annab meile erakordsed võimalused tunnistada Jumala armastusest inimkonna vastu, kui Ta kinkis maailmale oma ainusündinud Poja! Olgem usinad kasutama seda erakordset aega rõõmusõnumi edastamiseks! Meie lähedased ja terve Eestimaa vajab lunastust Jeesuses Kristuses! Kuid Issand annab meile sellessse aasta pimedamasse aega üleskutse üksmeeleks.
Armas vend ja õde! Oled sa mõtisklenud nende Issanda sõnade üle? Nii vähe on tarvis.Kahekesi ühel meelel olla mingi asja pärast! Siiski suur saladus ja mõistatus. Kas tõesti on raske olla ühel meelel mingi asja pärast? Mis kohustab või sunnib või innustab meid olema ühel meelel? Perekonnas, koguduses, ühiskonnas. Tundub, et kaasajal muutubsee ülesanne aina raskemaks täita. Mingid välised tegurid võivad meid sundida pidama üksmeelt. Aga Issand näeb inimeste südametesse, näeb seda, mis on varjul teiste inimeste eest. Kas mitte sellepärast on vähe palvevastuseid, ei ole vaimulikku ärkamist, et tihti puudub üksmeel. Kinkigu Issand meile üksmeelt Tema järgimises ja teenimises!

Õnnistatud novembrikuud ja palvetes teile mõeldes

vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!