“Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps.Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.“ Matteuse 2:9b-11

 Jõulud on selleks korraks möödanik. Sõnumit Päästja sünnist on kuuldud võib-olla mitmelgi korral, nii jumalateenistusel kui ka koduses ringis. On jälle kõlanud kaunid jõululaulud ja isegi kaasa lauldud. Kingidki saadud, mõnest neist võib rõõmu tunda pikemat aega, mõni sai otsa (maiustused näiteks) samal õhtul.

Karjased on jälle oma karja valvamas, inglikoorid on vaikinud, Maarja mõtiskleb Jõululast vaadates kõigile neile sündmustele. Nüüd astuvad meie ette tähetargad hommikumaalt. Pikk, ligemale 1500 km pikkune teekond on seljataga. Neile oli Jumal ilmutanud tõe Päästja sündimisest, uuest Rahukuningast, kes hakkab valitsema maailma. Teekonna lõpul nad suunduvad iseenese tarkusest Jeruusalemma, eks seal peaks ju sündima juutide Kuningas, kelle tähte nad olid näinud tõusmas. Inimlik tarkus on hea ja vajalik, kuid meile on antud tarkuse tõeline allikas, Piibel. Targadki oleks võinud lugeda ettekuulutust Jeesuse sünni kohta Petlemma linnas (Miika 5:1) kuid inimlik arusaam viis nad Jeruusalemma.
Armsad vennad ja õed!
Õppigem alanud aastas mõndagi tähetarkadelt. „Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.“ Saatku meidki rõõm teadmisest, et Jeesus Kristus on Õnnistegija, kes päästab rahva, ka meid, nende pattudest. Maailm on pakkunud ja pakub jätkuvalt meelelahutust, silmahimu, ahvatlusi, mis viivad maailma laiadele teedele. Jumal universumi valitsejana on jätkuvalt huvitatud meie käekäigust aastal 2022. Inimeste otsingud. Targad tulid Messia otsingule ja võtsid selleks ette pika teekonna. Kas meie janu ja igatsus Jumala järele toob meid kirikusse, või on mõni kilomeeter liiga pikk teekond või tund liiga pikk aeg selleks? Jumal teeb korrektiive teelt eksinud tarkadele. Nüüd saadab neid jälle täht, mis viib nad eesmärgile, sündinud Kuninga Jeesuse juurde. Laskem meiegi end Piiblil ja Pühal Vaimul juhtida, et me ei kaotaks teekonna eesmärki, jõuda Taevariiki, mitte alludes virvatuledele ja maailma pakkumistele. Niisiis armsad kaasteelised, jätkame oma teekonda koos Jeesusega, saatmas tarkade kogemused ja õppetunnid.

 Palvetes sulle mõeldes

vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!