„Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde. Ja tema juurde kogunes suur rahvahulk, nii et ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal ja tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles: „Vaata, külvaja läks välja külvama..” Matteuse 13:1-3.

Kevad on taas kohale jõudnud peale lumerohket talve. Märtsikellukesed, lumikellukesed, krookused, samuti õrnrohelised lehekesed põõsastel on kuulutanud meile kevade saabumisest. Nüüd suunab ülestõusnud Issand meie pilgud põllumehele nõnda nagu Ta tegi seda ligemale kaks aastatuhat tagasi Galilea järve kaldal rahvale kõneldes. Rahvast on nõnda palju, et Jeesus on sunnitud paati minema, et Ta saaks ennast kuuldavaks teha. Vaata! Külvaja läks välja külvama. Juba Piibli alguses seisab: “Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö." (1Ms 8:22). Külvaja ootas igatsusega päeva, mil saab minna põllule külvama. Kuulajate silmi ette kangastusid põllud samas järve kaldal ja kindlasti ka oma kodukohas. Külvamine oli ju toimunud aastast aastasse ja sellelgi aastal oldi valmis külvitööd alustama.
Armsad sõbrad! See näide kaugest minevikust ei puuduta võib-olla igaüht meist. On neid, kes juba märtsikuus panevad tomatiseemned mulda, et siis paari kuu pärast istutada taimed mulda. Palju hoolt ja vaeva on olnud, et seemnest kasvaks taim lootuses, et suvel saaks koguda saaki maitsvate tomatite näol. Jeesus viib kuulajate mõtted edasi inimsüdamete juurde. Kuningriigi sõnumit on külvatud läbi aegade. Tulles Ülestõusmispühadest, mil kuulutati samuti Head Sõnumit Jumala armastusest inimeste vastu. Ja pinnas võib meiegi päevil olla neljasugune. Kuid külvaja läks ikka välja teadmises, et muist seemneist kukub “heasse mulda ning kandis vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet (s 8). Niisiis olgem meigi ustavad külvajad, kes on valmis välja minema, et kuulutada Jeesusest Kristusest kui Õnnistegijast ja lunastajast, teades, et muist kukub siiski heasse pinnasesse ja kannab saaki!
Armsad emad ja vanaemad! Piibel räägib meile palju emadest, võib meenutada Moosese ema, kes püüdis päästa sündinud poisslast, keda ähvardas vaarao korralduse kohaselt hukkamine, kuid ta tegi omalt poolt kõik, et säästa oma poega. Jumal nägi selle ema muret ja igatsust ning nii sai Mooses võidetud elule. Apostel Paulus kirjutab „armsale pojale Timoteosele“: „...mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Eunikes ja nüüd - selles olen ma veendunud - elab ka sinus“ (2 Tm 1:5). Olgu teil jätkuvalt usku Jumalasse, usaldades Teda ja Tema poole jätkuvalt palvetades ning oma usku välja elades!
Õnnistatud emadepäeva!

vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!