“Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on Tema teinud Issandaks ja Messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite!” Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: „Mida me peame tegema, mehed-vennad?” Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks-saamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub.” Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses: „Laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest!” Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest.” Apostlite teod 2: 36-41

Nelipüha on kristliku koguduse sünnipäev. Kristuse kogudus sündis Jeruusalemmas, juutluse rüpes, kuid Jumala plaanid olid algusest peale avaramad, kui jüngrid oskasid ja suutsid ette kujutleda. Nelipüha on Jumala uue lepingu rahva sünnipäev. Vana liidulepingu rahva unistused täitusid seega uuel ja avaramal tasemel. Sel päeval, viiskümmend päeva pärast paasapühi (viiskümmend päeva pärast Egiptuse orjusest vabanemist), tähistati vana liidulepingu sõlmimist Siinail. Üks lugu räägib kahest veekanuust, kes olid teel allikale. „Sa näid nii rahuolematu,“ ütleb üks kann teisele. „Ah“, vastab teine, „ma mõtlesin just sellele. Kui kasutu see on, ikka jälle saada täidetud veega, kui me ometi ikka jälle tuleme tagasi tühjalt.“ Esimene vastas seepeale: „Niimoodi ei ole ma küll meie elu vaadanud. Mina rõõmustan alati mõtte üle, et meie, kuigi me tühjalt tuleme, ometi ikka jälle võime täidetult tagasi minna.“
Peeter Sink laulab:
„Tühjalt tulen, täielt lähen,
Iga päev see kordub nii.
Ülendav ja õnnis nõnda
Armulapsena end tunda,
Kergeks teeb see elutee.“
Täitku Jumal oma rohkest armust meid igaühte Püha Vaimu väe ja juhtimisega igas päevas, olgem ise õnnistuste allikal ja juhatagem ka teisi Õnnistegija Jeesuse Kristuse juurde!

Õnnistatud juunikuud!

Palvetes sinule mõeldes Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!