„ Aga pärast seda määras Issand veel seitsekümmend [kaks] ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!“
Luuka 10:1-2
Armsad vennad ja õed, sõbrad!
Jeesus näeb oma kaasaja põhiprobleemina, et inimestel puudus elav usk Jumalasse. Ta saatis seitsekümmend kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna ja soovib saata meid maailma, et me jagaksime sõnumit Temast ja Tema kaudu kogu inimkonnale osaks saanud armastusest. Issand annab ülesande ja varustab meid vajalikuga selle ülesande täitmiseks. Igaühel meist on võimalus, aga ka kohustus olla oma eluga Jumala teenistuses. Oleme tema meeskonna liikmed siin maailmas. Me ei saa selle ülesandega kellegi selja taha pugeda ega anda seda kellelegi  teisele täitmiseks, sest igaühel on oma ülesanne. Ikka leidub inimesi, kes vajavad ligimest enda kõrvale; leidub inimesi, kes igatsevad turvalisust ja hoolitsust. On neid, kes vajavad sõnumit jumalariigist ja on neid, kes vajavad meie eestpalveid jne. Kõik need inimesed on osa ülesandest, mille Jumal on meile andnud. Religioonisotsioloogilise 2020. aasta küsitluse „Elust, usust ja usuelust“ järgi peab usku väga oluliseks 13,3% vastanutest ja oluliseks 27,5%; kogudusse kuulub 21,9%, neist eestlasi 19,9% ja teisi rahvusi 23,6%. Niisiis on Jeesuse ütlus: „lõikust on palju“ sama aktuaalne ka meie päevil. Vaja oleks välja saata töötegijaid kuulutama Jumalariigi lähedust ja valmistumist Issandaga kohtumiseks. Kas oleme valmis välja minema kas kahekaupa aga miks ka mitte üksi või mitmekesi? Lisaks vajame kogudusena töötegijaid, sest lapsed küll jooksevad kirikust mööda, kuid pühapäevakooli neile ei toimu. Samuti kogunevad kiriku läheduses noored, kes vajaks ka Head Sõnumit ja Jumala teele juhatavat tegevust. Kel on muusikatalent, leiad rakendust üldlaulude saatjana. Jeesus ütles: „Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!“ (s2).

Olgem siis palvetajad aga ka valmis ise tööd tegema!
Õnnistatud juulikuud!

Palvetes teile mõeldes
vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!