„Palveteekonna laul Taavetilt.
Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad! See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse, ja nagu Hermoni kaste, mis langeb maha Siioni mägedele. Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse, elu igaveseks ajaks.“ Psalm 133

Issandas armastatud kaasrändurid!
Taavet räägib meile palveteekonnast, millel on üksmeele õnnistus. Algkoguduses olid kõik usklikud üheskoos, isegi vara oli neil ühine. Nad viibisid ühel meelel pühakojas, kiitsid Jumalat ja leidsid armu kogu rahva silmis. Kõige selle kinnituseks lisas Issand päästetuid nende hulka.

Armsad kaasrändurid! Oleme meiegi kõik palveteekonnal. Olgu meie osaks olla nii lähedal oma Issandale, et tunneksime igal päeval Jumala juhtimist oma elus, rahu ja rõõmu oma südames teadmisest, et Jeesus Kristus on oma tõotust mööda meiega kaasas igal päeval. Me võime Tema ette tuua oma palved, tänud, anumised ja ka kisendamised, nii nagu tegid seda psalmistid enne meid. Nad said julgustatud ja kinnitatud usus ja seda psalmistide head osa oma Jumalaga soovingi kaasa. 

Taavet ütleb, et Jumal on seadnud üksmeele juurde oma õnnistuse! Algkogudus elas selles üksmeele õnnistuses. Andkem meiegi igaüks oma parim selleks, et ka meie koguduses oleks üksmeel, üksteise armastus, ligimese teenimine, igatsus osaduse järele ning tõsine soov, et leida armu Jumala juures ning näha päästetud inimesi tulemas kogudusse


Õnnistatud augustikuud!

Sinule oma palvetes mõeldes

vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!