“Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab arusaamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. ”
Õpetussõnad 3:13-14

Armsad vennad ja õed Kristuses, sõbrad!
Ja ongi käes september. Uue kooliaasta ja pühapäevakooliaasta, koguduse elu aktiivsema tööperioodi algus. Põllumees kogub veel valminud vilja aitadesse, viljapuud annavad oma saagi. On palju põhjust olla tänulik Jumalale kauni suve eest ja paljude-paljude asjade eest meie elus. Tark Saalomon kutsub meid üles otsima tarkust ja jõudma arusaamisele, mis on kõige olulisem meie elus. Olgu meil siis tahet ja soovi õppida enam tundma Jumalat ja omandada tarkust, et elada jumalakartuses oma maisel teekonnal ja kord jõuda ka igavesse ellu. Jeesus Kristus, pidades oma jüngritele ja rahvahulgale mäejutlust, kutsub meid üles koguma taevaseid aardeid. See ei tähenda veel, et meie ei tohiks maises elus midagi omada või midagi olulist ning vajalikku soovida. Küsimus on meie südamehoiakus, millest sõltub kogu meie elu ajalik ja igavikuline mõte ning tähendus. Mille küljes süda kogu andumusega ripub, see määrab elu sisu ja elusuuna. Riknevad ja kaduvad aarded võivad saada elus nii olulise koha, et Jumala jaoks ei jätku enam ei aega ega huvi. „Sest kus su aare on, seal on ka su süda.“ (Mt 6:21). Nii ütles kord Issand välja olulise tõe, mis lähtub igapäevaelust. Sama on olukord inimese südamega ka kaks aastatuhandet hiljem, midagi ei ole ses osas muutunud. Maisel teekonnal võime matkata, reisida, tundma õppida meid ümbritsevat kaunist loodust, mis kõik on meile Jumala poolt kingitud. Kuid tark tegu on oma teekonnal enam tundma õppida Jumalat ja Tema tahet. Meie ei tohi lasta ennast kaasa haarata rahva enamuse poolt, kes ei tahagi tunda elavat Jumalat. Elada Temale, Teda järgida oma elus ja koguda igavikulise tähtsusega aardeid. palvetada. Nii tuleb koguda alates varajasest noorusest tarkust elutee tarvis.

Armsad kaasrändurid! Olgu meie sooviks jätkuvalt taga nõuda tarkust jumalakartlikuks eluks ja tõeliste aarete kogumiseks meile antud ajas.

Õnnistatud septembrikuud ja uut kooliaastat!

Sinule oma palvetes mõeldes

vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!