“ Ja need on käsud, määrused ja seadlused, mida Issand, teie Jumal, käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida, selleks, et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, pidades kõiki tema määrusi ja käske. Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolasti, et su käsi hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Issand, su vanemate Jumal, on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab.“

5. Moosese 6:1-3

Armsad kaasrändurid!
Aasta läheneb kiiruga lõpule. November tuletab meile meelde lisaks isadepäevale aja kaduvust inimese jaoks tema maise teekonna lõppemise läbi aga kingib ka advendiküünla näol uue lootuse ja valgusekiire aasta pimedamas ajas. Tõotatud maale jõudmiseks ja seal elamiseks tuli Moosesel esmalt rahvale õpetada käskusid ja nende täitmist, et üldse pärida maa. 5. Moosese raamatus on neli iseloomulikku sõna, mis on Jumala rahva jaoks väga olulised igal ajal ja igas paigas: „Kuulge“, „õppige“, „olge hoolsad“ ja „täitke“. Meie Piibli uues tõlkes on 6. peatüki algussalmide pealkirjaks pandud „Kohustus pidada Jumala käske“. Oleme teekonnal. Meie tõotatud maa on taevane Jeruusalemm, kus saame elama igavesti koos pühadega kui oleme usust nägemisse jõudnud. Jumala ainusündinud Poeg on tulnud siia maailma, et meid kutsuda taevalinna poole teele ja aidata meid sel teekonnal usu
eesmärgile jõuda. Mis oli Jumala sõnum oma rahvale? Esiteks, et tema seadused on terviklikud ja vajalikud. Jumal ütles esiteks: “Täitke siis neid hoolsasti” ja teiseks: “Ärge pöörduge paremale ega vasakule.” (5 Ms 5:32). “Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks.” (s5). Tänu Jumalale, et meile on antud sõna, mis püsib ja millel on Looja enda tagatis! Meie lunastaja ja õnnistegija Jeesus Kristus ei tulnud seadust ega prohveteid tühistama, vaid täitma ning Mäejutluses annab ta väga praktilisi juhiseid, kuidas usurahvas peaks kuulama, õppima, olema hoolas ja täitma seda, mis on meile talletatud Piiblis.

Armsad sõbrad! Iisraeli rahvas jõudis eesmärgile, tõotatud maale, kuna nende juhid võtsid Jumala sõna, mis oli antud Moosese kaudu, tõsiselt ja sõna-sõnalt. Aidaku Issand Jeesus Kristus ka meid kaasajal jääda kindlaks sõnale ja sellest mitte kõrvale kalduda! Palju rõõmu Issanda sõnast uuel kuul!

Õnnistatud novembrikuud!

Sinule oma palvetes mõeldes
vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!