”Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti.” Jh 10:10

Armsad vennad ja õed ning sõbrad!
On märtsikuu, on palve- ja paastuaeg. On aeg rohkem mõtiskleda Jumala üle, Tema armastusest meie vastu, Jeesuse Kristuse sõnumist omakaasaegsetele ja tulevastele põlvedele. Mõtelda selle üle, mis iseloomustab meie kaasaega ja meie kaasinimeste suundumisi.Ermo Jürma meenutab 2 016. aasta veebruarikuu Teekäijas: „Väikese printsi“ isa, kirjanik Antoine de Saint-Exupéry kirjeldas üle 70 aasta tagasi väga kõnekalt valdkondi, mis ühe riigi ja rahva elujärge iseloomustavad. „Kui inimesed muutuvad jumalatuks, siis on valitsused nõutud, valed lõputud, võlad loendamatud, läbirääkimised tulemusteta, valgustus ilma aruta, poliitikud iseloomuta, kristlased ilma palveta, kirikud on jõuetud, rahvad rahutud, kombed liiderlikud, mood häbitu, kuritegevus tohutu, konverentse on lõputult, väljavaated troostitud." Suur kirjanik on väga kõnekalt kirjeldanud neid valdkondi, mis ühe riigi ja rahva elujärge iseloomustavad. Ajakirja „Teekäija“ toimetaja Ermo Jürma arvates oleks üksnes selle konstateeringu juurde peatuma jäämine suurde masendusse langemine ja ta pakub välja hoopis teise lähenemise: „Kui inimesed pöörduvad Jumala juurde, siis on valitsustel elu edasiviiv kava, tõde tuleb esile, võlad kustutatakse, läbirääkimised kannavad vilja, haridus ja teadus edendavad elu, poliitikud on eeskujulikud inimesed, kristlased palvetavad, kirikud on maailmale valguseks, rahvaste keskel valitseb rahu, kombed on viisakad, mood on kaunis, kuritegevus lõpeb, piisab ühest aastakonverentsist, väljavaated on lootusrikkad.“ Ja Ermo Jürma jätkab: „Leian, et see on tabav kirjeldus elust, mida pakub Jeesus: „Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti“ (Jh 10:10). Kui avarad on sellise elu mõõtmed, kui ihaldusväärne selle vili!“

Jumal saatis oma Poja siia maailma, et Tema järgijatel oleks elu ja seda oleks ülirohkesti. Et läbi meie palvete ja meie olemise valitseks jätkuvalt rahu meie maal ning rahu saabuks ka sinna, kus täna see puudub, et inimeste südametes valitseks armastus. Kinkigu Püha Vaim meile leidmaks Piiblist üles vajalikud suunamuutmise juhised.

Armsad vennad ja õed! Kinkigu Jumal meile selles märtsikuus rohkeid palvevastuseid ja rõõmu Tema järgimisest.

Sinule oma palvetes mõeldes

Ruudi Leinus, vanempastor

Leia meid Facebook'ist!