„Aga Peetrus ütles neile: "Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub." Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses: "Laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest!" Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest.“ Apostlite teod 2:38-41

Armsad vennad ja õed, sõbrad!

Maikuus tähistame emadepäeva, Kristuse taevaminemispüha ja koguduse sündi nelipühal. Nelikümmend päeva on Õnnistegija ülestõusmisest möödunud märkamatult. Evangeeliumid ei räägi meile sellest perioodist kuigi palju. Esile tuleb taas apostel Peetrus. Mees, kes salgas Jeesust enne ristilöömist kolmel korral. Siis leiame Peetruse koos kaaslastega kalastamas Galilea järve ääres. Kogu öö on nähtud vaeva, kuid asjatult. Siis aga ilmub Issand, kelle korralduse järgi heidetakse noot uuesti vette ja saak on erakordselt suur. Meie tähelepanu köidab siiski enam Peetruse ja Issanda vaheline vestlus peale kehakinnitust järve kaldal. Kolmel korral küsib Issand Peetruselt, kas Peetrus ikka armastab Teda. „Jah, Issand, Sina tead,“ Peetruse südames on toimunud murrang. Enam ei ole keevalisust, vaid vastuseks on: "Jah, Issand, sina tead“. Nõnda kolm korda. Veel on ülestõusnud Issand üürikest aega koos oma jüngritega. Ta annab tõotuse, et lühikese aja pärast saavad Ta järgijad Püha Vaimu väe, et olla Issanda tunnistajateks kuni maailma äärteni. Ning Issand võetakse nende nähes taevasse. Edasise ootuse kohta on kirjas: „Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega.“ (Ap 1:14). Esiteks olid kõik koos. Piiblis on tõotus antud ka kahele-kolmele, kes on Issanda nimel koos, et ka Issand on ise kohal. Issand kuuleb ka sinu ja minu palveid, kui me oma palvekambris oleme. Ometigi on Issand seadnud suured õnnistused kui oleme koos palvetamas. Nad palvetasid püsivalt ja ühel meelel. Olgu selleks meie esmaspäevaõhtused piibli- ja palveõhtud ning pühapäevased teenistused, kus tähtis osa on ka palvetamisel.

Armsad! Olgu saabuv kaunis kevad meile Issandaga taas ja taas kohtumise ajaks, püsivaks palveks ja julguse saamiseks Issanda tunnistamiseks! Õnnistatud emadepäeva, armsad emad! Õnnistatud nelipüha kõigile ootajatele ja palvetajatele! Õnnistatud maikuud armsad koguduse liikmed ja koguduse sõbrad!


Teile oma palvetes mõeldes


Ruudi Leinus, vanempastor

Leia meid Facebook'ist!