” Palveteekonna laul Taavetilt. Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad! See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse, ja nagu Hermoni kaste, mis langeb maha Siioni mägedele. Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse, elu igaveseks ajaks.“ Psalm 133
Issandas armastatud kaasrändurid!
On suvi. On puhkuste aeg. On mõnelegi ehk ka reisimiste, lühemate ja pikemate teekondade aeg. Taavet räägib meile palveteekonnast. Psalmide kogus on päris mitmeid psalme, mis räägivad meile teekonnal viibimisest. Seal on palvevastuseid: „Ma hüüdsin kitsikuses Issanda poole ja
Tema vastas mulle.“ (Ps 120:1). Järgmises psalmis ütleb psalmist: „Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle
Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa.“ (Ps 121 1-2). Taavet lisab: „Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: „Lähme Issanda kotta!“ (Ps 122:1). Veel:
„Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti.“ (Ps 125:1). Palveteekonna juurde kuulus ka tänu: „Ennäe, tänage
Issandat! Tõstke oma käed pühamu poole ja tänage Issandat!“ (Ps 134:1-2). Usun, et me igaüks oleme kõike seda, mida psalmistid meile räägivad palveteekonnal viibimisest, ka isiklikult kogenud. Hüüdmist ja kisendamist Jumala poole kui tulime Ta ette oma patukoormaga ja võlatundega. Kogesime rõõmu, kui Jeesus Kristus sai isiklikuks Lunastajaks ja Päästjaks. Palju palveid on palutud ja ka palvevastuseid kogetud. Teekonna juurde kuuluvad ka mured, pisarad, vahest ka võib-olla lootusetuse tunne. Psalmistid julgustavad meid meie silmi tõstma elava Jumala poole, kelle käest tuleb meile abi! Armsad kaasrändurid! Mõtisklegem kõige selle üle, millest Piibel räägib teekonnal viibimisest. Olgu Sinu osaks olla nii lähedal oma Issandale, et sa tunned igal päeval Jumala juhtimist oma elus, rahu ja rõõmu oma südames teadmisest, et Jeesus Kristus on oma tõotust mööda sinuga kaasas igal päeval. Sa võid Tema ette tuua oma palved, tänud, anumised ja ka kisendamised, nii nagu tegid seda psalmistid enne mind ja sind. Nad said julgustatud ja kinnitatud usus ja seda psalmistide head osa oma Jumalaga soovin sinulegi suvekuudesse kaasa. Taavet ütleb, et Jumal on seadnud üksmeele juurde oma õnnistuse! Algkogudus elas selles üksmeele õnnistuses. Andkem meiegi igaüks oma parim selleks, et ka meie koguduses oleks üksmeel, üksteise armastus, ligimese teenimine, igatsus osaduse järele ning tõsine soov, et leida armu Jumala juures ning näha päästetuid inimesi tulemas kogudusse!

Õnnistatud juulikuud!

Teile oma palvetes mõeldes


vanempastor Ruudi leinus

Leia meid Facebook'ist!