Teda kuulake!
„Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele  mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: „Issand, siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe.” Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!” Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde
ning ütles neid puudutades: „Tõuske üles ja ärge kartke!” Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid: „Ärge rääkige sellest nägemusest
kellelegi, enne kui Inimese Poeg on üles äratatud surnuist!““ Matteuse 17:1-9 

Peetrus on vastanud Jeesuse küsimusele „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?“ „Sina oled Messias!“. Seejärel hakkab Jeesus neile õpetama eelseisvatest kannatustest ning surmast ja selle järel kolme päeva pärast ülestõusmisest. Kuus päeva pärast seda tunnistust võtab Jeesus endaga kaasa Peetruse, Jaakobuse ja tema venna Johannese ning siirduvad mäele palvetama. Evangeeliumid  ei anna meile teada, millise mäega on tegemist. Ja ongi hea, sest muidu oleks saanud sellest mäest kultuse paik kuhu hulgad oleks valmis minema palvetama, et ehk õnnestub kogeda ka ise erakordset Jumala ligiolu. Kuulakem siis, mida Kristus ütleb; mingem sinna, kuhu tema saadab; tehkem seda, mida tema käsib.

Õnnistatud augustikuud!

Palvetes teile mõeldes vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!