“Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.” 1. Korintlastele 15:58 


Armsad kaasteelised!
Ja jälle on üks suvi meie maisel teekonnal läbi saamas. Koguduse elus algab intensiivsem tööperiood. Jumalateenistused ja raamatutunnid toimusid küll terve suve ilma vaheaegadeta, kuid septembris tahame jätkata pühapäevakooliga, ansambli harjutustega, piibli- ja palvetundidega. Sooviksime korraldada ka Alfa kursuse Piibli tõdede tundmaõppimiseks. Lisaks eestpalve töö, jumalariigi töö materiaalne toetamine, ligimeste abistamine jne. 

Armas sõber. Leia oma koht Issanda Viinamäel ja teeni Jumalat innukalt! Jael Puusaag, „Eestlasena Bosnias“, on Jaeli lugu Bosniast ja Jumala tööst tema elus. 2000. aastal läks Jael Bosniasse, järgides Jumala selget kutset. Seal elades tuli iga päev toetuda Jumala abile ja juhtimisele: teisi abiallikaid sageli polnudki. Jumal näitas Jaelile, et 17 aastaga sai tema töö Bosnias tehtud. Nüüd vaatab Jael toimunule tagasi tänuliku südamega ning usaldab Jumala juhtimist oma tuleviku suhtes. Soli Deo Gloria – kogu au kuulub Jumalale. Kui Jumal annab ülesande, siis Tema varustab kõige vajalikuga. "Mina polnud Bosniast varem kuulnudki, aga Jumal andis suuna ja täitis mind armastusega sealsete inimeste vastu. Tema abiga püsisin seal 17 aastat. See polnud kerge töö, aga ma ei kahetse sellest midagi. Olen alati öelnud, et minu elus ei saa olla suuremat rahuolu teadmisest, et olen Looja plaani järgi oma õiges kohas.“ Teise maailmasõja ajal, kui Inglismaa pidi suurendama kivisöe kaevandamise mahtu, kutsus Winston Churchill kokku töödejuhatajad. Ta palus neil ette kujutada paraadi, mis võimaliku võidu korral Piccadilly Tsirkuse ristmikul korraldatakse. Esimeses reas tuleksid mereväelased, kes hoidsid tähtsad veeteed avatuna. Nende järel tuleksid sõdurid, kes naasesid Dunrikist ja läksid seejärel Aafrikasse kindral Rommelit alistama. Seejärel tuleksid piloodid, kes tõrjusid Luftwaffe tagasi. Kõige lõpuks, ütles Churchill, tuleks pikk rivi läbihigistanud ja tahmaseid kaevurikiivrites mehi. Keegi hüüaks rahva seast: “Ja kus teie meie raske võitluse ajal olite?” Ja kümnest tuhandest kõrist kostaks vastu: “Me olime sügaval maa all, nägu vastu sütt.” Kaugeltki mitte kõik tööd ei ole silmapaistvad ja glamuursed. Kuid need, kes teenivad Jumalat, “nägu vastu sütt”, mängivad Tema maise eesmärgi täideviimisel ülitähtsat rolli.

Õnnistatud uut kooliaastat õppijatele ja õpetajatele ning septembrikuud kõigile!

Palvetes teile mõeldes


vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!