„Issand määras teised seitsekümmend ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ja ta ütles neile: "Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge!“ "Lk 10:1–3a.

Armsad kaasteelised, vennad ja õed Kristuses!
Jeesus ütleb, et lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. Selge, et tollal ei olnud Jeesusel palju järgijaid, niisiis oli töötegijaid vähe. Tänapäevalgi ei ole olukord muutunud. Töötegijaid on jätkuvalt vähe ja tihti on need ainult professionaalid (preestrid, pastorid, diakonid jne), keda nähakse töötegijatena. Tegelikkuses oleme me kõik Jumala töötegijad, ei ole jagunemist vaimulikeks ja ilmalikeks. Mida me iganes teeme, seda teeme Jumalale. Igal ühel meist on võimalus, aga ka kohustus olla oma eluga Jumala teenistuses. Oleme tema meeskonna liikmed siin maailmas. Me ei saa selle ülesandega kellegi selja taha pugeda ega anda seda kellelegi teisele täitmiseks, sest igal ühel on oma ülesanne. Ikka leidub inimesi, kes vajavad ligimest enda kõrvale, kes vajavad abi või igatsevad turvalisust ja hoolitsust. On neid, kel on just nüüd ja praegu tarvis kuulda, et jumalariik on lähedal. Ikka on neid, kes vajavad meie eestpalveid. Kõik need inimesed on osa ülesandest, mille Jumal on meile andnud tänapäeval. Paluge! Igapäeva elus me palume ikka ja palju: laps emalt-isalt, poes, töökohal, koguduses, jne. Siin on Issand Jeesus Kristus jätnud meile isikliku eeskuju, sest Ta palvetas üksikus paigas varahommikul või õhtutunnil enne tähtsaid sündmusi. Palugem töötegijate pärast: otsime uut vanempastorit, sest praeguse vanempastori ametiaeg lõppeb tuleva aasta märtsikuus ja vähemalt vanuse tõttu on aeg töö üle anda; pühapäevakooli juhi eest: oleme tänulikud tema ustava teenimise eest kuid palve on, et lapsed tuleksid ka tundi; tänupalve on koguduse naisansambli eest, kuid nad vajavad ikka meie eestpalveid ja ka uusi lauljaid võiks lisanduda; noortetöö on jätkuvalt meie eestpalve teema; loodame läbi viia Alfa kursuse ja selleks vajame toimkonda abilisi; meie eestpalvetes on jätkuvalt eakad koguduse liikmed, abivajajad. Meid ei ole nii palju, et Issanda kombel välja valida 70 ja neile tööülesanded kätte anda ja teele saata. Ka ei ole meil valida 12 jüngrit - venda, et neid välja läkitada. Küll aga on Aaroni ja Huuri taolisi mehi ja naisi, vendi ja õdesid, et toetada neid, kes koormaid kannavad ja kui neil väsimus peale tuleb ja seista enam ei jaksa, siis kasvõi kivi istumise alla leida ja toetada palvekäsi. Aga tänu iga venna ja õe eest, kes meil on! Igaühe eest, kes on valmis vastutust võtma ja koormaid kandma ka sel sügis-talvel.

Palvetes teile mõeldes vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!