„Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!“ Koloslastele 4:1

Armsad vennad ja õed, sõbrad maisel teekonnal Taevalinna poole!
Aasta eelviimane kuu on alanud, kus ees ootavad isadepäev ja surnutemälestuspäev. Apostel Paulus kirjutab kirja “pühadele, kes on Kolossas, ustavatele vendadele Kristuses” (Kl 1:1). Oma palveid alustab ta tänuga Jumalale ja Issandale Jeesusele Kristusele. Mis on siis Pauluse tänu põhjus? “Sest me oleme kuulnud teie usust Kristusesse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu” (1:4). Samas on Pauluse mure vastpöördunute usklike pärast, et nad “jääksid kindlaks ja rajatuks usule.” (1:22). Aga ka Kolossas on eksiõpetajaid ning lisaks tuleb veel võidelda ka oma vana inimesega. Eks kõik see on tuttav meilegi, kes loeme Pauluse muret Kolossa koguduse pärast. Oma kirja lõpus õhutab Paulus koloslasi püsivalt palvetama ja valvama tänupalves. Siin Paulus viitab vajadusele olla Issanda tuleku ootajad ja samas olema päeva lapsed.
Armsad kaaspalvetajad! Meie maisel teekonnal leidub alati muresid, probleeme küll isiklikus elus või lähedaste eludes või ühiskonnas ja see kõik võib meie palved muuta kurtmiseks, vajaduste esiletoomiseks ja unustame ära olla tänulikud. Usun, et meie igaühe elus on ka piisavalt põhjuseid olla tänulik. Esmane ja suurim tänupõhjus on see, et Jumal on oma armastust oma Pojas Jeesuses Kristuses ilmutanud ka isiklikult sinule ja minule, et Ta on meid päästnud ja lunastanud ning andnud me südametesse igavese elu lootuse ja Kuningriigi lapse seisuse. Ka koguduse elus võib leida tänu põhjuseid ja samas vajadust palvetada püsivalt Hea Sõnumi leviku pärast paljude inimesteni.
Armsad vennad ja õed! Koos apostel Paulusega soovin: “Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! Palvetage ühtlasi ka koguduse töötegijate ja sõnakuulutajate pärast!”
Armsad isad ja vanaisad! Issand õnnistagu teid rikkalikult, et Saalomoni kombel oma lastele anda edasi vajalikke õpetussõnu Issanda tundmaõppimiseks ja tarkuse omandamiseks.

Õnnistatud novembrikuud ja palvetes teile mõeldes

vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!