„Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” Matteuse 28:19-20

 

Armsad vennad ja õed!
Jüngrid on kuulekad oma Õpetajale ja lähevad Galileasse ning Juuda maakondadesse, sinna, kuhu neid oli kästud minna ja nad levitasid Jeesuse õpetust. Kogudusi rajatakse üle Rooma impeeriumi, edasi Lähis-Idas kuni sisuliselt maailma äärteni, kõikidesse maailmajagudesse. Veebruarikuu esimesel pühapäeval on Liidu kalendris märgitud tähtpäevana: Ülemaailme baptismi tähtpäev. Wikipediast võime lugeda: "Baptismiliikumisele omaste põhimõtete eest seisjaks ja eelkäijaks loetakse reformatsiooni ajal 16. sajandil tegutsenud reformaatorit, dr. Balthasar Hübmaierit, Ingolstadti ülikooli rektorit. 1608. a. moodustas esimese täiskasvanult (usuristimine) ristitute koguduse endine anglikaani vaimulik John Smith Hollandis. 1640. aastal saab Londonis alguse baptistlik liikumine, mille järglasteks võivad ka Eesti baptistid end lugeda. Samal ajal tekkis ka Ameerikas esimene baptistikogudus. Selle alustajaks oli õpetaja Roger Williams. Inglismaalt ja Ameerikast levis baptism Euroopa mandrile ja kosus eriti kiiresti Saksamaal, kus esimese koguduse moodustajaks sai J. G. Oncken. Tema eestvedamisel moodustati esimene baptistikogudus Mandri-Euroopas 1834. a. Eesti baptismi algusajad ulatuvad 19. sajandi rahvuslikku ärkamisaega. 1884. aastal toimusid 24. ja 25. veebruaril esimesed ristimised Ungru jõe jääaugus ja alguse sai Haapsalu Baptistikogudus ning samal aastal rajati veel kogudused Kärdlas, Tallinnas ja  Pärnus." Raamatus „50 aastat apostlite radadel. 1884-1934" on järgmised andmed: "Kogudused kasvasid liikmete arvu poolest jõudsalt ja 1933 aastal kuulus Liitu 7183 liiget ning liikmete arv kasvas aastaga 480 liikme võrra ja ristiti 1932. aastal 748 inimest."
Tänu Jumalale, et ka järgnevatel aastatel kuni tänase päevani, mil tähistame baptistikoguduste rajamise 140. aastapäeva, on inimesed tulnud elavale usule, sest on olnud ustavaid kuulutajaid ja töötegijaid, kes ikka on täitnud Issanda Suurt Misjonikäsku. Issand kutsub meid jätkuvalt kuulutama Head Sõnumit.

Õnnistatud veebruarikuud! Ikka palvetes Sulle mõeldes

vanempastor Ruudi Leinus

Leia meid Facebook'ist!