"Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala Poega on jalgadega tallanud, ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu Vaimu?" Hb 10; 29 Piibli järgi on olnud Jumala idee anda inimesele vaba tahe ja võimalus sellest lähtuvalt otsuseid langetada. Vabadus valida ja langetada iseennast puudutavaid otsuseid on ka tänapäeva maailmas üks inimese enesestmõistetavaid õigusi. Kahjuks on selle tagajärjel tekkinud vale loogiline seos, justkui tagaks see mulle antud õigus, et ka kõik mu langetatud otsused on automaatselt heaks kiidetud. Piibel ütleb selgesti, et nii see ei ole ning kutsub meid seepärast silmas pidama, kuidas me valime!

Leia meid Facebook'ist!