Kui sul on mingi probeem või võrrand lahendada, siis küsimus on, kuidas Jeesus seda võrrandit lahendab. 

Vello Salum

Leia meid Facebook'ist!