Jumal ei ütle meile, millega peaksime oma igat päeva sisustama, et meie elu oleks õigesti elatud ja me kindlasti taevariiki pääseks. Jumala riiki ei saa aga pääseda ükski, kelle suhtumine on vale. "Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki." Gal 5; 19-21 Niisuguse käitumine toob esile inimese väärtused, milleks on ebalojaalsus, hoolimatus, enese teistest kõrgemale asetamine ja ja targemaks pidamine ning võimetus teisi mõista ja ennast piirata. 

Leia meid Facebook'ist!